همزمان با عاشورای حسینی مراسم عزاداری و دسته روی در خلیل شهر بهشهر برگزار شد