مراسم خیمه سوزان هیات قمربنی هاشم ساری در مهدی آباد ساری

مراسم عزاداری و خیمه سوزان عاشورای حسینی در هیات قمربنی هاشم با حضور پرشور جوانان ساروی برگزار گردید.