مراسم دسته روی صبح روز عاشورا همراه با استقبال مسئولین از هیات های عزادار در میدان امام حسین (ع) ساری برگزار شد