مراسم علم کشان با حضور پرشور جوانان و پیرغلامان هیات ها و حسینیه ها در خیابان مرکزی شهر ساری برگزار شد.

در این مراسم “مهدی عبوری” معاون وزیر راه و شهرسازی و “رضا پیوندی” و “سید محمد جعفری” اعضای سابق شورای اسلامی شهر ساری به علم کشان و پیرغلامان حاضر در این هیات ها با اهدای پارچه های خلعتی استقبال کردند.