صابئین مندایی ها که اکثر آنها ساکن استان خوزستان و شهرستان اهواز هستند هر سال به مناسبت تولد حضرت آدم علیه السلام در رودخانه کارون به غسل تعمید و دعا و نیایش می پردازند.

مندایی های از امروز بعداز ظهر به مدت ساعت ۳۶ ساعت به اعتکاف می پردازند و با برگزاری دورهمی ثمره کارهای یک سال خود را واکاوی می کنند و با استفاده از کتب دینی به دعا و نیایش برای سلامتی بیماران، نجات کشور از مشکلات معیشتی و حل مشکلات مردم می پردازند.