مراسم معارفه سرپرست جدید هیات ورزشهای همگانی شهرستان سوادکوه در اداره ورزش و جوانان این شهرستان انجام شد.

با حکم روهام ابوطالبی رئیس هیات ورزش های همگانی استان مازندران، ابراهیم بدائی به سمت سرپرست هیات ورزشهای همگانی شهرستان سوادکوه منصوب گردید.

در این جلسه که با حضور حجت الاسلام اسکندری امام جمعه موقت پل سفید، احمد زاده رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان، پیوسته دبیر هیات ورزشهای همگانی استان، کجوری مسئول تربیت بدنی آموزش و پرورش شهرستان، اعضای شورای شهر پل سفید، دکتر احسان اسماعیلی نجار عضو شورای شهر و رئیس هیات ورزشهای همگانی قائمشهر، و جمعی از قهرمانان و پیشکسوتان شهرستان برگزار گردید، ابراهیم بدائی با حکم مهندس روهام ابوطالبی رئیس هیات ورزش های همگانی استان، به سمت سرپرست هیات ورزشهای همگانی شهرستان سوادکوه منصوب گردید.