مراسم زنگ آماده باش همیاران پلیس در طرح نوروزی ۹۷ استان مازندران مرکز در سالن ارشادساری برگزار شد.

سرهنگ حسن مفخمی جانشین فرمانده انتظامی مازندران ؛ تذکرات همیاران پلیس سبب ایجاد امنیت و آرامش برای خانواده ها در زمان تعطیلات نوروزی می شود.