مراسم کلنگ زنی ساخت ساختمان دبیرستان ۱۲ کلاسه شهید ضامنی منطقه سروینه باغ ساری با حضور مدیر کل آموزش و پرورش و اعضای شورای شهر ساری برگزار شد