۳ هزار كمك مومنانه در نوشهر

در آستانه ۲۹ صفر در آخرين مرحله از مقطع سوم ازمرحله دوم كمك مومنانه ۳ هزار بسته حمايتي در نوشهر آماده توزيع شد.

به گفته حسين جناسمي فرمانده سپاه نوشهر اين بسته‌ها به ارزش ۱۲ ميليارد ريال در بين نيازمندان توزيع می‌شود و با كمك خيران ۲۰ دستگاه تبلت و ۵۲۰ بسته لوازم التحرير در بين دانش آموزان نيازمندان توزيع شد.