مرموزترین غارهای جهان

غارها با رودخانه‌ها و دریاچه‌ها درون خود و فضای مخوف و رمز آلود همواره انسان‌ها را مبهوت کرده‌اند، در گذشته در غارها اغلب مراسم باستانی انجام می‌شد. اما اکنون برخی از آنها برای توریست‌ها و گردشگران نیز قابل دسترس است ولی همچنان بیشتر غارهای جهان فقط برای غارنوردان قابل دسترسی می‌باشد.