مرکز خرید دانه های روغنی کلزا در مازندران

عکاس(حوا احمدی) خبرگزاری مهر

 

دانه های روغنی کلزا پس از برداشت توسط کلزاکاران به مراکز خرید تعیین شده از سوی جهاد کشاورزی ، برده می شود.

در حال حاضر ۴۸ تا ۵۰ درصد دانه‌های روغنی کلزا را روغن تشکیل می‌دهد و با توجه به واردات بیش از ۹۰ درصد روغن مورد نیاز کشور، توسعه کشت این محصول در استان‌های شمالی از جمله مازندران نیاز ضروری است.

کلزا از جمله محصولات پاییزی است که کشت آن در مناطق مختلف استان مازندران انجام می‌گیرد و در خرداد ماه به مرحله برداشت می‌رسد.

کلزاکاران بعد از برداشت دانه‌های کلزا به به مراکز خرید که در شهرهای مختلف استان تعیین شده می‌برند که باید در زمان تحویل محصول به مراکز خرید، کارت ملی و شماره حساب بانک کشاورزی خود را به همراه داشته باشند.

طی سال‌های اخیر در استان مازندران به کشت کلزا توجه ویژه ای می‌شود. ویژگی‌های خاص گیاه کلزا و سازگاری آن با شرایط آب‌وهوایی اکثر نقاط کشور باعث شده‌است که توسعۀ کشت این گیاه به‌عنوان نقطۀ امیدی جهت تأمین روغن خام مورد نیاز کشور و رهایی از واردات به شمار رود.