در اتفاقی ناگوار ماهیان رودخانه‌های فریدونکنار به صورت دسته‌جمعی قتل‌عام شدند.