چ

مزارع کلزا در شرق مازندران

عکاس(محمد سلطانی مجاوری) خبرگزاری فارس

تاکنون حدود سه هزار هکتار از مزارع مازندران به زیرکشت کلزا رفت و این درحالی است که امسال باید ۲۷ هزار هکتار از اراضی استان به این محصول اختصاص داده شود، این وضعیت درحالی است که حمایت از کشت کلزا در استان‌ها شمالی جز برنامه‌ها و سیاست‌های اصلی است و برای تحقق این هدف باید پشتیبانی‌های مالی و فنی لازم از کشاورزان صورت گیرد.

کشت کلزا را برای تامین دانه‌های روغنی و خودکفایی در تولید روغن مورد نیاز امری مهم است و امسال ۱۰ هزار هکتار از شالیزارهای استان نیز به زیر کشت کلزا خواهد رفت.

مزارع کلزا علاوه بر صرفه اقتصادی برای کشاورزان باعث بوجود آمدن جلوه بصری بسیار زیبایی شد که توجه همه را به خود جلب میکند