مزرعه پرورش قرقاول در زیراب سوادکوه

عکاس ( حوا احمدی) پایگاه خبری آوای خزر

 

جوان سوادکوهی با حمایت پدر جانباز خود با هدف اشتغال و کارآفرینی نسبت به ایجاد مزرعه پرورش قرقاول در زیراب سوادکوه اقدام کرده است و تاکنون موفق بوده است.

تخم ها پس از شستسو وارد شانه های ۴۲ تایی شده و پس از آن وارد دستگاه می شوند، با حرکت دستگاه تخم مرغ ها به حرکت در می آیند.
مدت نگهداری تخم ها در دستگاه از ۲۱ تا ۲۳ روز است. تخم ها شروع به نوک زدن می کنند. در این مرحله تخم ها وارد سبد می شوند بعد از دو روز جوجه ها سر از تخم بیرون می آورند و در اتاقی که گرمای آن ۳۵ درجه و استریل شده باشد قرار می گیرند.
به مدت ده روز جوجه ها در این مکان هستند. در اتاق سن بالاتر ، دمای اتاق به مرور کمتر شده و به ۲۵ تا ۳۰ درجه تغییر می کند و در فضایی که زیر بستر آنها ماسه بادی ریخته شده است زندگی جدیدی را آغاز می کنند. و کم کم به قفسه ای ۳۰ متری که حدود ۵۰۰ جوجه گنجایش دارد. منتقل می شوند.

جوجه های مخصوص فروش را از ۲۰ روز به بعد به بازار عرضه می کنند تا خطراتی که دارد خارج شود. برای نگهداری جهت بزرگ شدن جوجه ها، آنها را در دو ماهگی می توان در قفس ۳۰ متری له تعداد حدود ۱۵۰ قرقاول نگهداری کرد. که در سنین بالاتر همچنان این تعداد کم و کمتر می شود.
همچنین در سنین بزرگسالی و مرحله تخم گذاری در هر قفس سه قرقاول ماده و یک قرقاول نر قرار داده می شود.

جوان سوادکوهی با حمایت پدر جانباز خود با هدف اشتغال و کارآفرینی نسبت به ایجاد مزرعه پرورش قرقاول در زیراب سوادکوه اقدام کرده است.

مجموعه پرورش قرقاول، از ۷۵۰ متر سوله و ۱۵۰۰ متر مزرعه پرورش سبزیجات برای خوراک پرندگان تشکیل شده است. حدود ۱۵۰۰ قرقاول گوشتی و ۵۰۰ قرقاول مولد در این مجموعه نگهداری می‌شود.

سوادکوه به دلیل وجود پرندگان قرقاول در جنگل‌های خود که نشان از سازگاری این پرندگان با محیط آن دارد، منطقه مناسبی برای پرورش قرقاول است.

در این مجموعه تولیدی ۳ نوع قرقاول آمریکایی، پاکستانی و هلندی، از نوع گوشتی و تزئینی نگهداری می‌شود. جوجه کشی و فروش جوجه‌های یک روزه و بالاتر به بازار، و صادرات انجام می‌گیرد.