مزرعه گل محمدی و گلاب گیری در روستای “الله رودبار” بابل

عکاس(زینب ذبیحی) خزرنما -پایگاه اختصاصی گزارش تصویری مازندران

 

همزمان با ماه اردیبهشت گلاب گیری در مزرعه گل محمدی روستای “الله رودبار” بابل آغاز شد.