مسابقه تیراندازی قهرمانی بسیج استان مازندران در شهرستان سوادکوه برگزار شد.

مسابقه تیراندازی قهرمانی بسیج استان مازندران به همت هیئت تیراندازی بسیج استان مازندران و شهرستان سوادکوه در سالن تیراندازی صالح شهر زیراب برگزار شد.

در این مسابقات، در بخش انفرادی دختران در تفنگ  سیدمهنا سیدپور، ماتینا باعث و ماهک مسلمی و در تپانچه آتوسا رضایی، فاطمه باباجان‌زاده و مهدیه رستمیان و در بخش انفرادی پسران نیز در تپانچه محسن عشیری، پرهام سلیمان‌تبار، محمدابراهیم رحیم‌پور و در رده تفنگ کسری علومی، داریوش رازقی، بهرنگ پنبه‌کار مقام اول تا سوم، در بخش تیمی دختران در رده تفنگ شهرستان‌های ساری، سوادکوه و بابل و در بخش تیمی پسران در رده تفنگ شهرستان‌های بابل، سوادکوه و بابلسر مقام اول تا سوم را کسب کردند.