مسابقات هنرامدادی ورزشی استراگوس در جنگل های بلیرون آمل

ششمین دوره مسابقات هنر امدادی استراگوس با عبور از موانع ورزشی در رده آقایان و بانوان با شرکت ۶۰ تیم قدرتمند زیر ذره بین فدراسیون آسیایی و جهانی ocr مستقر در سوییس و شورای بین المللی عبور از موانع ورزشی در ۲۰ و ۲۱ بهمن ماه در آمل به پایان رسید.

در رده بانوان تیم شهید سادات نیا قائمشهر به مقام قهرمانی دست یافت و در رده آقایان تیم منتخب بندپی بابل قهرمان و تیم هیات همگانی قم به مقام نایب قهرمانی دست یافتند.