مسابقات انتخابی بوکس بزرگسالان شهرستان ساری در اوزان ۶۰ ، ۶۴ و ۶۹ کیلوگرم در  باشگاه پرویز استاد دست با معرفی نفرات برتر  با حضور محمد جانبازی رئیس هیات بوکس شهرستان ساری برگزار شد .