مسابقات بین المللی شطرنج با نام قائم کاپ با حضور شطرنج بازان بیش از ۳۰ کشور جهان در قائم شهر برگزار شد