نخستین روز از رقابت های بین المللی ارتش های جهان در رشته غواصی عمق در رشته های شنای امداد و نجات،غواص مصدوم و عبور از میدان موانع برگزار شد.

رقابت های غواصی بین المللی نظامی ۲۰۱۸ به میزبانی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی در نوشهر و با شرکت کنندگانی از ۸ کشورجهان به مدت ۱۰ روز در رشته غواصی عمیقُ عبور از موانع زیر آبُ جوشکاری قطعات زیر آب و فلنچ بایکدیگر در حال برگزاری است.