ششمین دوره مسابقات (استراگوس) عبور از موانع ورزشی ،هنر امدادی ورزشی در بخش بانوان در پارک جنگلی بلیران آمل برگزار شد.

مسابقات چالشی عبور از موانع طبیعی در جنگل های بکر مازندران در هنر امدادی ورزشی ( استراگوس ) تحت نظر فدراسیون آسیایی عبور از موانع ورزشی و شورای بین المللی عبور ازموانع ورزشی در رده سنی بزرگسالان برگزار شد.
لازم به ذکر است ورزش استارگوس استان  یکی از کمیته های  هیأت ورزش های همگانی استان مازندران می باشد.