مسابقات کشتى قهرمانى جام رمضان شهرستان سارى (زنده یاد حاج محمد شعبانى) در رده نونهالان  با حضور ١٢٠ کشتى گیر در اوزان مختلف طی ۲ روز  به میزبانی هیات کشتی مرکز استان در سالن شهید خیرى مقدم برگزار شد.

در پایان این دوره از مسابقات تیم دلاوران با ١٨٠ امتیاز به قهرمانی دست یافت و تیم های دخانیات با ١۴١ و میلاد نور با ١۴٠  به ترتیب حایز مقامهای تیمی دوم و سوم شدند.

کشتی گیران نفر اول رده خرسالان جام رمضان ساری به شرح زیر می باشند:

۳۲کیلو       اهوراخاطری        ازباشگاه دلاوران

۳۵کیلو        ابوالفضل بخشوده        ازباشگاه دخانیات

۳۸کیلو        ارشیا دوانلو        ازباشگاه تختی

۴۱کیلو        علیرضا فلاح        ازباشگاه دخانیات

۴۴کیلو        مهدی عباسی        ازباشگاه دلاوران

۴۸کیلو        امیرحسین نادعلی پور        ازباشگاه میلادنور

۵۲کیلو        محمد راعی        ازباشگاه میلاد نور

۵۷کیلو        علی محمد چراغی        ازباشگاه میلادنور

۶۸کیلو        مهربد علیزاده        ازباشگاه دلاوران

۷۵کیلو        محمد حسین سلیمانی        ازباشگاه جوان

۸۵کیلو        پوریا یعقوبی        از باشگاه تختی