مسابقات کشتی آزاد جوانان جام شهید هاشمی نژاد در بهشهر

عکاس(احسان فضلی اصانلو) خبرگزاری ایرنا

 

هفدهمین دوره مسابقات بین المللی کشتی آزاد جوانان جام شهید هاشمی نژاد در بهشهر استان مازندران برگزار شد.