نخستین دوره از مسابقات کشتی لوچو گرامی‌داشت شهید احمد میرزاپور در روستای حسین‌آباد از توابع شهرستان فریدونکنار برگزار شد.

در این دوره از مسابقات حسین رمضانیان و ایمان محمدزاده از شهرستان بابل به مقام اول و دوم دست پیدا کردند و سینا امان‌پور از بابلسر به مقام سوم رسید.