مسابقات کیک بوکسینگ قهرمانی مازندران در ساری

عکاس(محمد سلطانی) خبرگزاری فارس مازندران

 

مسابقات کیگ بوکسینگ قهرمانی استان مازندران و انتخابی تیم ملی در ساری

مسابقات کیک بوکسینگ قهرمانی استان مازندران ،انتخابی تیم ملی در ورزشگاه شهید منتظری مرکز استان برگزار شد و نفرات برتر هر وزن برای مسابقات تیم ملی انتخاب شدند.