مسابقه عکاسی از طبیعت در سال ۲۰۲۰

تصاویر برگزیده مسابقه عکاسی از طبیعت در سال ۲۰۲۰ منتشر شد. انجمن عکاسی از طبیعت آلمان که به اختصار GDT خوانده می‌شود همه ساله رقابتی را با محوریت و موضوعیت طبیعت برگزار می‌کند. حالا این انجمن آثار برگزیده برای مسابقه عکاسی GDP در سال ۲۰۲۰ را انتخاب کرده است.