نائب رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران:

برگزاری مسابقه نقاشی شهر خوب درراستای فرهنگ سازی دربین دانش آموزان استان

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران، در راستای ترویج مقررات ملی ساختمان و به مناسبت تقارن روز دانش آموز و هفته مازندران مسابقه نقاشی تحت عنوان ( تصور کن تو یک مهندس هستی، دوست داری شهری که می سازی چه خصوصیاتی داشته باشد؟) دربین تعدادی از مدارس مقطع ابتدایی شهرهای استان مازندران برگزار شد.
مهندس علی نیا صبح امروز در ارتباط با برگزاری این مسابقه در مدرسه مهرگان بابل وآینده سازان ساری اظهار کرد: این برنامه با همکاری نظام مهندسی ساختمان مازندران و آموزش و پرورش استان برای آماده سازی ذهن دانش آموزان وهدایت آنها درمسیر داشتن شهر خوب برگزار شد
وی خاطر نشان کرد: در شهر بابل و ساری هماهنگی‌ها توسط نظام مهندسی و اداره آموزش و پرورش استان انجام شده و مقرر شده است که همزمان با مراسم روز دانش آموز و هفته مازندران مسابقه نقاشی‌در تعدادی از مدارس استان برگزار شود.
نائب رئیس اول نظام مهندسی ساختمان مازندران خاطر نشان کرد: اعتقاد داریم مهمترین وبهترین مسیر درراستای فرهنگ سازی استفاده از ظرفیت آموزش وپرورش ودانش آموزان هست نمونه موفق آنرا در طرح همیاری پلیس وآرامی شدن طرح بستن کمربند ایمنی داشتیم
وی اضافه کرد: آشنایی دانش آموزان با فعالیت نظام مهندسی ساختمان یکی از برنامه‌های این مجموعه است و در کنار آن حساسیت‌های و دغدغه‌های این سازمان را به دانش آموزان منتقل کنیم.
نائب رئیس اول نظام مهندسی ساختمان مازندران یادآور شد:دانش آموزان آینده سازان واقعی این کشور میباشند وپیشرفت هرکشوری از آموزش وپرورش خواهد بود وتوجه شما دانش آموزان به شهر وساختمان خوب میتواند برای ما مهم باشد وما بنا داریم نگاه جدیدی در بین دانش آموزان نسبت به رشته مهندسی ساختمان ایجاد کنیم.
گفتنی است این مسابقه در سراسر استان با اهدای دفاتر نقاشی به دانش آموزان برگزار، و پس از دریافت اثرهای دانش آموزان در پایان فصل ائیر داوری خواهد شد.