ساحل فرح آباد ساری و کرونا

عکاس (اکبر قاسمپور) باشگاه خبرنگاران جوان

تعطیلات عید ۱۴۰۰ و سفر شمار زیادی از مسافران به مازندران از یک‌سو و بی‌توجهی به برنامه‌های بهداشتی به ویژه در سواحل خزر از سوی دیگر، در روز‌های آینده این استان را روی موج شیوع کرونا قرار خواهد داد.