مسجد فرح‌آباد بخشی از مجموعه تاریخی فرح آباد است که در دوران صفویه (شاه عباس اول) با سیاق معماری مکتب اصفهان حداث گردیده‌است که بنای آن را حدود سال ۱۰۲۵هجری قمری تخمین می‌زنند. مجموعه فرح آباد که شاه عباس بخشی‌هایی از دوران سلطنت خود را در آن گذرانده ‌است شامل مسجد، پل و کاخ جهان نما است که از آن میان تنها مسجد به دلیل موقعیت مردمی‌اش بجا مانده‌است. این مسجد در فاصله ۲۵ کیلومتری ساری مرکز استان مازندران واقع شده است.