با حکم حمیدرضا مرادی سرپرست شهرداری:

انتصابات جدید در شهرداری ساری انجام شد

حمیدرضا مرادی سرپرست شهرداری مرکز استان در احکام جداگانه ای سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع، سرپرست معاونت خدمات شهری، سرپرست حوزه شهردار، سرپرست دفتر شهردار و سرپرست مدیریت بازرسی شهرداری ساری را منصوب کرد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ساری، حمیدرضا مرادی سرپرست شهرداری مرکز استان در احکام جداگانه ای سیدحسین صالحی نیا را بعنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع، علیرضا حمیدی بعنوان سرپرست معاونت خدمات شهری، حمیدرضا صابر بعنوان سرپرست حوزه شهردار، علی اکبر امینی بعنوان سرپرست دفتر شهردار و مجید رستم نژاد بعنوان سرپرست مدیریت بازرسی شهرداری ساری منصوب کرد.

مرادی با اشاره به عزم جدی شهرداری برای رفع نواقص و خدمت رسانی بهتر به شهروندان گفت: بنده و همکارانم در مجموعه شهرداری مرکز استان با تمام توان در مسیر خدمت رسانی بیشتر و مطلوب تر به شهر و شهروندان خواهیم بود و در این راه از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد.

در ادامه، سرپرست شهرداری ساری از زحمات و خدمات چند ماهه سید عباس راد سرپرست سابق معاونت توسعه مدیریت و منابع و امیرحسین پاکزاد سرپرست سابق معاونت خدمات شهری قدردانی نمود و برای آنان در مسیر ادامه خدمت در معاونت اداری مالی سازمان عمران و مسئولیت اداره حقوقی شهرداری آرزوی موفقیت نمود.

گفتنی است سید عباس راد با حفظ سمت در معاونت اداری و مالی سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری و امیرحسین پاکزاد نیز با حفظ سمت در ریاست اداره حقوقی شهرداری مسئولیت سرپرستی دو معاونت ذکر شده در ماه های اخیر را بعهده داشته اند.

 

اسامی تغییرات مدیریتی به شرح ذیل می باشد:

سیدحسین صالحی نیا به عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع

علیرضا حمیدی به عنوان سرپرست معاونت خدمات شهری

حمیدرضا صابر به عنوان سرپرست حوزه شهردار

علی اکبر امینی به عنوان سرپرست دفتر شهردار

مجید رستم نژاد به عنوان سرپرست مدیریت بازرسی