آئین معارفه مسئول مرکز رسانه ای دیدبان انقلاب مازندران

دبیر ستاد احیاء استان مازندران در آیین معارفه مسئولین مرکز هنر و رسانه ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان با گرامیداشت اعیاد شعبانیه، احکام مسئولین این مرکز را که مجوز آن با تایید و امضای معاون اجتماعی و مطالبه گری ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور صادر گردیده است را اعطاء و ابراز امیدواری کرد با تشکل های جهادی امر به معروف و نهی از منکر، زمینۀ مشارکت گسترده و استفاده از ظرفیّت‌های علمی و اجرایی مردم، رسانه ها، هنرمندان و نهادهای مردمی، در راستای مطالبه‌گری با رویکرد امر به معروف و نهی از منکر در جامعه احیاء و پیاده سازی گردد.

مهرداد محمدی در خصوص عرصه های فعالیت تشکل های جهادی ستاد احیاء گفت: مراکز مطالبه گری در یک یا چند عرصه از عرصه‌های تخصّصی فعّالیّت خواهد داشت که عبارتند از:اجتماعی، اداری، اقتصادی، بهداشت و درمان، تعلیم و تربیت، تفریحات سالم و ورزشی، عفاف و حجاب، حقوقی، فرهنگی، کارگری، گردشگری، مبارزه با مفاسد، محیط‌زیست، مسئولین، مهندسی، هنر و رسانه، فضای مجازی و …

این مقام مسئول در بخشی از برنامه، مجوز و حکم انتصاب مسئولین مرکز رسانه ای دیدبان انقلاب استان مازندران را به آقای ابراهیم اکبرزاده زنگنه تقدیم و مطابق این حکم اعضاء مرکزی این تشکل عبارتند از:
آقایان: حسن افشار، حمیدرضا احمدی اتویی، مسعود ایرانی، عمران حامی، سید ولی شجاعی لنگری، حسین زحمتکش و سید مصطفی سعادات شجری و ابراهیم اکبرزاده زنگنه که به استناد بند 5 ماده 16 قانون اساسی مجاز به فعالیت جهادی مطالبه گری در عرصه های گوناگون اجتماعی با محوریت هنر و رسانه می باشند.