آخرین بافت‌های قدیمی روستای نیالا در منطقه هزارجریب شهرستان گلوگاه که با تخریب و ساخت ویلا توسط افراد بومی و غیر بومی، بافت قدیمی این روستا به تدریج در حال از بین رفتن است.