ملاقات مردمی دکتر آرام مدیرکل بهزیستی استان مازندران با اهالی نوبنیاد ساری صبح دوشنبه در پایگاه اورژانس اجتماعی نوبنیاد برگزار شد