مناظر بهاری مسیر راه‌آهن شمال در محور سوادکوه

عکاس(محسن اکبر پور) خزرنما -پایگاه اختصاصی گزارش تصویری مازندران

 

راه‌آهن شمال ایران حدفاصل شیرگاه تا ورسک