جنگل و مرداب قادیکلای بزرگ قائم شهر به وسعت حدود 32 هکتار واقع در 8 کیلومتری جنوب شهرستان قائم شهر با پوشش گیاهی متنوع نظیر درختان توسکا، انجیلی، ممرز و افرا و درختانی تا نیمه فرو رفته در مرداب، فضایی بکر و کم نظیر را در منطقه به وجود آورده است.