مهاجرت پرندگان به تالاب بین‌المللی میانکاله بهشهر

 مهاجرت پرندگانی چون فلامینگو، حواصیل، اردک، مرغابی و انواع پرندگان کنار آبزی به تالاب بین‌المللی میانکاله