مهاجرت پرندگان زمستان گذران به پناهگاه حیات وحش و تالاب بین المللی میانکاله مدتیست که اغاز شده است.