آتش سوزی فروشگاه کتاب در خیابان قارن ساری با حضور آتش نشانان سازمان  آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ساری مهار شد.

علت حادثه توسط کارشناسان آتش نشانان سازمان  آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ساری در حال بررسی  می باشد.

لازم به ذکر است این حادثه خسارات فراوانی در پی داشت ولی خوشبختانه به کسی آسیبی نرسید.