مه چِرِم یا مه گرفتگی

“مه چِرِم” یا همان مه گرفتگی درجلگه که در فصل زمستان بسیار اتفاق می افتد از دیرباز برای مردمان شمال روز پربرکتی برای صیادی بود اما صبح‌ها که جلگه را مه فرا می گیرد دیگر این تصور قدیمی برای صید ماهی وجود ندارد و صیادان متلاطم شدن دریا را برای صید ماهی بهتر می پسندند تا سکون دریای بی‌امواج را !

صیادان ” پره ” این روزها یک چشمشان به آسمان و یک چشمشان به دریا ست ! آنها منتظرند با تغییرات جوی، دریا متلاطم و مواج شود تا بلکه امواج با پس زدن الودگیها سبب شود ماهی ها به ساحل نزدیک شده تا بتوانند تورها را به دریا انداخته و ماهیان استخوانی چون “سفید و کفال” را صید کنند .

صیادان پره در خط هشت چالوس با آرام بودن دریا نیز به استراحت می پردازند و برای بانیان صرف نمی کند در چنبن روزهایی تورها را به دریا اندازند تا ماهی صید نمایند .