موکب “مرد میدان” با هدف انتقام با انتخاب در ساری

عکاس (مهدی ذلیکانی) پایگاه خبری بلاغ مازندران

 

 موکب مرد میدان با هدف انتقام با انتخاب در ورودی بوستان ولایت ساری

 موکب “مرد میدان” در ورودی اصلی بوستان ولایت ساری برپا شد که با استقبال خوبی از مردم همراه بود.