میدان کارگر ساری در خیابان امیرمازندرانی و ابتدای خیابان رودکی یکی از پروژه های عمرانی تیم مدیریت شهری است که با هدف روانسازی ترافیکی عملیاتی شده است.

در اواخر سال 95 در راستای کاهش بار ترافیکی و ساماندهی شرایط حمل و نقل در بلوار امیر مازندرانی و با مصوبه شورای اسلامی شهر، عملیات احداث میدانی در ابتدای خیابان رودکی تقاطع بلوار امیرمازندرانی با تلاش شبانه روزی مجموعه شهرداری و به ویژه کارکنان سازمان عمران در مدت کوتاهی آماده بهره‌برداری شد.

همچنین در جهت حمایت و تقدیر از قشر زحمتکش کارگر، میدان تازه تاسیس در تقاطع خیابان رودکی و بلوار امیر مازندرانی به نام کارگر نام‌گذاری شد.