میزخدمت جهادی بسیج در روستای آقامشهد ساری

عکاس (دریافتی) خزرنما -پایگاه اختصاصی گزارش تصویری مازندران

 

میزخدمت جهادی تخصصی خدمات رسانی بسیج در حوزه های پزشکی، بهداشتی، کشاورزی، دامپزشکی و مشاوره در روستای آقامشهد شهرستان ساری برگزار شد.

به همت مجمع بسیج سپاه شهرستان ساری، سازمان بسیج کارمندان سپاه کربلا و مجری طرح قرارگاه جهادی و مطالبه گری رهپویان ولایت مازندران، ، بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی و بسیج سازندگی سپاه ساری، اداره کل بیمه سلامت مازندران، سازمان بیمه آتیه سازان حافظ استان و اداره بهزیستی شهرستان ساری، میز خدمتی در زمینه های مختلف سلامت ، بهداشت و درمان، کشاورزی ،فرهنگی و آموزشی در روستای آقمشهد ساری برگزار شد.