میز خدمت بیمه روستائیان و عشایر مازندران در نماز جمعه سیمرغ

عکاس(دریافتی) خزرنما -پایگاه اختصاصی گزارش تصویری مازندران

 

میز خدمت و سخنرانی پیش از خطبه نماز جمعه “ابراهیمی” مدیر بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر مازندران و اهدا حکم مستمری صندوق بیمه روستائیان و عشایر استان مازندران در نماز جمعه شهرستان سیمرغ برگزار شد.