اولین جشنواره زعفران در اِندرات بهشهر

اولین جشنواره زعفران مازندران در روستای اندرات شهرستان بهشهر با حضور مسئولان و مردم منطقه هزار جریب افتتاح شد.
در این جشنواره علاوه بر عرضه زعفران اندرات، محصولات کشاورزی و لبنی منطقه و همچنین صنایع دستی در معرض فروش قرار گرفت که علی رقم هوای بارانی با استقبال پرشور رو به رو شد.این جشنواره در طول دو روز برگزار شد.