اولین دوره مسابقات کیبل اسکی قهرمانی کشور، زیر نظر فدراسیون انجمنی های ورزشی جمهوری اسلامی ایران در نوشهر برگزار و به پایان رسید.