نخستین دوره مسابقات کیبل اسکی، قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی بانوان در دریاچه آویدر نوشهر برگزار شد.

لازم به ذکر است  “کیبل اسکی” از رشته های های زیر مجموعه هیات انجمن های ورزشی مازندران میباشد که به همت این هیات در استان راه اندازی شده است.