نخستین روز اکران فلیم های جشنواره فجر در سینما سپهر ساری با استقبال مردم هنردوست مازندران قرار گرفت.