مراسم یادبود اولین سالگرد شهید راه خدمت، آتش نشان ابراهیم اسماعیلی در ساری برگزار شد