برگزاري اولين كلينيك تخصصي مشاوره كسب و كار در مازندران

عکاس (دریافتی) خزرنما -پایگاه اختصاصی گزارش تصویری مازندران

 

اولين كلينيك تخصصي مشاوره كسب و كار در شهرك صنعتي شهيد مصطفي خميني ساري برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي مازندران، علي عمراني راد در اين مراسم گفت: برگزاري كلينيك تخصصي كسب و كار و ارائه مشاوره به واحدهاي صنعتي كه در حوزه هاي مختلف داراي مشكل هستند بسيار حائز اهميت است.

قائم مقام مديرعامل و معاون فني شركت شهركهاي صنعتي مازندران افزود: استفاده از مشاورهاي متخصص براي واحدهاي توليدي بسيار راهگشا بوده و واحدهاي صنعتي بايستي براي بهره مندي از ظرفيت مشاوران متخصص با معاونت صنايع كوچك شركت شهركهاي صنعتي همآهنگي لازم را داشته باشند.

وي بيان داشت: با استفاده از تجارب و دانش مشاوران كسب و كار شاهد رفع مشكلات واحدهاي صنعتي و رشد و توسعه توليد داخلي، اشتغال پايدار و پويايي هرچه بيشتر اقتصاد و صنعت استان در سال توليد، پشتيباني ها، مانع زدايي ها خواهيم بود.

معاون صنايع كوچك شركت شهركهاي صنعتي مازندران نيز در اين مراسم گفت: با ايجاد ساز و كارهاي فراهم شده، شرايط براي ارائه خدمات مشاوره اي، آموزشي و عارضه يابي، با همكاري كارشناسان و مشاوران با تجربه و متخصص در حوزه هاي امور مالي و سرمايه گذاري، امور گمركي، محيط زيست، بازاريابي و بازرگاني، حقوقي، بهينه سازي سيستم ها، كاهش هزينه هاي توليد و مديريت كيفيت، مهيا گرديده است.

كامران علي پور تصريح كرد: هدف از راه اندازي كلينيك تخصصي مشاوره كسب و كار، در كنار هم قرار گرفتن عرصه علم و دانشگاه و صنعت و توليد و ايجاد ارتباط مستمر بين اين دو حوزه است كه قطعاً در فرآيند توليد، تأثيرگذار خواهد بود.