نخستین ملاقات عمومی “عباس رجبی” شهردار ساری با شهروندان ساروی در فضایی گرم و صمیمی با حضور معاونین ، مدیران و شهرداران مناطق در سالن انتظار عمارت شهرداری مرکز استان برگزار شد.